TNU-

MAR-

GA.

(Contacte)mailto:info@tnumarga.cat?subject=

C o m u n i c a c i ó · A r t · T e r r i t o r i

©Jaume Figuera

2016 ©TNUMARGA

Creació

i direcció

teatral

Organització

d'esdeveniments

Comunicació

visual

Creació

i producció artística

Direcció creativa

Gestió de les arts,

la cultura i el patrimoni

Projectes museogràfics

Espais singulars